Yoga met Anne

Ansluta staat voor aansluiten, verbinden.

      De diepste betekenis van Yoga.

Hatha Yoga / Saswitha Yoga

Saswitha Yoga is een vorm van Hatha Yoga die uitgaat van de eenheid van lichaam en bewustzijn waarbij de adembeweging centraal staat. 

Yoga4Parkinson

Yoga4Parkinson gaat uit van de eigen dagelijkse bewegingen van de deelnemer. Met aandacht voor de adem,  het leren focussen van gedachten en toewerken naar een totale ontspanning. 

Individuele yoga

Individuele (Stoel)-Yoga les of in groepje van max 3 personen in je eigen vertrouwde omgeving

Mindfulness  

Aandacht hebben voor gedachten,gevoelens, en lichamelijke sensaties die zich op een bepaald moment voordoen zonder er over te oordelen of er direct gevolg aan te geven.